גלריית סורגי הזזה

 
סורגי הזזה נועדו למפתחים גדולים, אשר לרוב משמשים ליציאה, כגון יציאה למרפסת.
גודל הסורגים הוא על פי גודל המפתח.
 
סורגי הזזה
יציאה למרפסת
סורג הזזה
יציאה למרפסת
סורג מקופל וצבעוני