גלריית סורגי בטן

 
סורגי בטן הינם סורגים אשר העיצוב שלהם מזכיר בטן.
לרוב, הוא מופיע בצורה מקושתת בקצה הסורג או באמצעו.
סורגי בטן הינם סורגים המתאימים לחלונות גדולים, בגודל סטנדרטי וכן, הם מתאימים לשילוב עם סוג סורג אחר (כמו בתמונה למטה).
 
סורג מתקפל
מקופל ומעוצב יחד
מתקפל ומעוצב
מקופל וישר ביחד
סורג מקופל וצבעוני